مرور برچسب

پیشگیری از تکرار فیشر مقعدی

پیشگیری از تکرار بیماری فیشر مقعدی

پیشگیری از تکرار بیماری فیشر مقعدی تکرار بیماری فیشر یا شقاق مقعد بستگی به درمان و پیشگیری علت بیماری دارد.اگر علت بروز فیشر مقعدی مشخص شود، درمان و پیشگیری عود بیماری راحت است.فیشر مقعد اگر درمان نشود یا بعد درمان دوباره تکرار…
ادامه مطلب ...