پشتیبانی تلگرام

مرکز درمان بیماری های کلروکتال


بدون درد و خونریزی در 20 دقیقه


 

کلینیک تخصصی بیماریهای نشیمنگاهی


 

مرکز درمان بیماری های کلورکتال
مرکز درمان بیماری های نشیمنگاهی
هموروئید(بواسیر) ، شقاق(فیشر) ، فیستول ، کیست مویی
آبسه مقعدی و زگیل مقعدی
در یک جلسه با لیزر