مرور برچسب

جراحی شقاق مقعدی

جراحی شقاق مقعدی و هرچه باید در مورد آن بدانیم

جراحی شقاق مقعدی به روشهای مختلف روش های بسیار زیادی برای عمل شقاق وجود دارد که پزشک بر اساس نوع بیماری و شدت زخم یکی از این روش های جراحی را برای درمان بیماری شقاق انتخاب می کند. یکی از بهترین روش هایی که امروزه توسط اکثر پزشکان انجام می…
ادامه مطلب ...