مرور برچسب

جراحی شقاق مقعدی

جراحی شقاق مقعدی و هرچه باید در مورد آن بدانیم

جراحی شقاق مقعدی و هرچه باید در مورد آن بدانیم شقاق مقعدی چیست؟ شقاق مقعدی یا شکاف مقعدی پارگی کوچکی است که در پوست مقعد ایجاد می شود.این عارضه شایعی است و بسیاری از افراد حداقل یک بار آن را تجربه کرده اند.این عارضه در اغلب موارد…
ادامه مطلب ...