شکاف مقعدی

پشتیبانی تلگرام
مارس 11, 2021
فیشر یا شقاق | درمان و جراحی با لیزر

فیشر یا شقاق | درمان و جراحی با لیزر

فیشر یا شقاق به پارگی قسمتی از ناحیه دهانه ی مقعد می گویند . شقاق که آن را فیشر آنال یا شقاق مقعدی هم کار می برند بر اساس مشکل روده راست و فشار به وجود می آید و سبب کاهش رساندن خون به مقعد شده و باعث اختلال در اجابت مزاج و نشستن و برخاستن می گردد. شقاق می تواند یک پارگی کامل باشد.
Call Now Button